STRUKTUR ORGANISASI MTs. ASSA’ADAH 1

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

 

SUSUNAN PERSONALIA MTs. ASSA’ADAH 1 BUNGAH GRESIK

NAMA PERSONALIA JABATAN
Choirul Anam, S.Pd Kepala Madrasah
Moh. Asy’ari, S. Pd. Wakil Kepala Bid. Kurikulum
Ahmad Hadi, S. Kom. Wakil Kepala Bid. Humas
Titik Mufarrihah, S. Pd. Wakil Kepala Bid. Kesiswaan
Ahmad Saikhu M. Pd.I Wakil Kepala Bid. Sarpras
Yeni Khusnal Wafa S.Pd Wali Kelas 7A
Abd. Wajid Al-Fahmi, S. Pd.I Wali Kelas 7B
Ahmad Muhammad Alawi, S.Pd Wali Kelas 7C
Fitriyah, S. Pd. Wali Kelas 7D
Ahmad Sirojuddin, S. Sos Wali Kelas 7E
Teguh Adi Prasetio, S.Pd. Wali Kelas 8A
Ririn Rikmayati, S. S Wali Kelas 8B
H. Muhammad Ainun Ni’am, S. Pd.I Wali Kelas 8C
Fathur Rohman, S. Ag. Wali Kelas 8D
Nur Hamidah, S.Pd. Wali Kelas 8E
Muzarotul Ashfa Maryam, S. Pd. Wali Kelas 9A
Muhammad Subhi, S. Ag. Wali Kelas 9B
Wiwin Rahmawati, S.Kom. Wali Kelas 9C
Muhammad Sa’ad Al Fassah S. Pd. Wali Kelas 9D
Saidin, S.T. Wali Kelas 9E