Pelantikan Kepala Madrasah Tsanawiyah ASSA’ADAH 1 Bungah Gresik

Tepat pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dilaksanakan pelantikan kepala sekolah dan madrasah se-Yayasan Pondok Pesnatren Qomaruddin Sampuran Bungah Gresik di Aula YPPQ, tidak terkecuali Kepala Madrasah Tsanawiyah Assa’adah 1. Untuk periode jabatan tahun 2022 hingga tahun 2026, MTs. Assa’adah 1 dikepalai oleh Bapak Choirul Anam, beliau dibantu oleh Bapak Asy’ari, S. Pd. sebagai wakil kepala bidang Kurikulum, Bapak Ahmad Saikhu, M. Pd., sebagai wakil kepala bidang Sarana prasana, Ibu Titik Mufarrihah, S. Pd., sebagai wakil kepala bidang kesiswaan dan Bapak Ahmad Hadi, S. Kom., sebagai wakil kepala bidang Humas.

Biografi Bapak Choirul Anam, S. Pd. dilahirkan di Gresik pada tanggal 15 Juni 1970, beliau berkarier di Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menjadi guru dimulai pada tahun 1998 di MTs. Assa’adah 2 sebagai guru Matematik hingga tahun 2006. Setelah itu beliau dipindah dan berhomebase (satminkal) di unit pendidikan MTs. Assa’adah 1 hingga sekarang, sebelum itu beliau juga sempat diminta untuk membantu di Madrasah Aliyah Assa’adah sebagai wakil kepala Madrasah. Pada tahun 2018 beliau juga terpilih sebagai ketua pengurus Kopontren Qomaruddin.

Riwayat Pendidikan SDN 274 Rungkut Surabaya 1983, SMP Assa’adah Bungah Gresik lulus pada tahun 1986, SMA Assa’adah lulus pada tahun 1989 dan S1 Universitas Islam Malang lulus pada tahun 1995

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *